THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HOA KỲ

Hoa Kỳ không có qui định chung về việc thành lập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các bang. Qui định này ở mỗi bang một khác. Luật của các bang về các loại hình doanh nghiệp có thể không hoàn toàn giống nhau; tuy nhiên, ở tất cả các bang đều tồn tại bốn loại hình doanh nghiệp cơ bản.

Về mặt pháp lý, ở Hoa Kỳ, không có loại hình văn phòng đại diện như ở Việt Nam. Hầu hết các bang đều không yêu cầu vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở các bang đều đơn giản và nhanh chóng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều tiết của pháp luật giống như các công ty trong nước.

TÌM HIỂU NGAY

HOTLINE: 0937 933 305

MCA GROUP

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 Giá trị cốt lõi mà dịch vụ MCA mang lại

Doanh nghiệp tư nhân một chủ (Sole Proprietorship)

TÌM HIỂU NGAY

Doanh nghiệp hợp danh (Partnership)

TÌM HIỂU NGAY

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company)

TÌM HIỂU NGAY

Công ty cổ phần 
(Corporation)

TÌM HIỂU NGAY

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỘT CHỦ
(Sole Proprietorship)

Doanh nghiệp tư nhân một chủ là loại hình doanh nghiệp thành lập nhanh nhất và dễ nhất. 

Thông thường bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn đăng ký mua tại các cửa hàng văn phòng phẩm và gửi đến cơ quan đăng ký ở bang hoặc quận.

Tùy thuộc và qui định của từng bang, bạn có thể phải gửi nhiều bản và/hoặc phải có chứng nhận chữ ký. 

Cùng với đơn bạn phải nộp một khoản tiền đăng ký nhỏ, thông thường bằng séc do ngân hàng phát hành (cashier’s check) hoặc lệnh trả tiền (money order).

DỄ DÀNG ĐĂNG KÝ

Mục đích chủ yếu của việc đăng ký là giúp cho những người quan tâm tìm những người kinh doanh bằng tên không phải là tên riêng của họ.

HOÀN TOÀN QUYẾT ĐỊNH

Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm vô hạn (bằng cả tài sản cá nhân của mình) đối với mọi vấn đề liên quan đến kinh doanh.

HOÀN TOÀN CHỦ ĐỘNG

Cuối năm, lãi hoặc lỗ trong kinh doanh sẽ được tính vào thu nhập của chủ doanh nghiệp để nộp thuế thu nhập cá nhân.

DOANH NGHIỆP HỢP DANH (Partnership)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp danh cũng đơn giản và tương tự như doanh nghiệp tư nhân một chủ.

Doanh nghiệp hợp danh có thể gồm hai hoặc nhiều chủ. 

Mức độ tham gia của từng chủ do các chủ tham gia quyết định và được thoả thuận bằng văn bản với sự giúp đỡ của luật sư và có chữ ký của tất cả những người tham gia. 

Có cả doanh nghiệp hợp danh đầy đủ và doanh nghiệp hợp danh có giới hạn. 

Chủ hợp danh đầy đủ thông thường chia sẻ sở hữu, công việc, và trách nhiệm (managing partner), còn chủ hợp danh có giới hạn sẽ không tham gia vào các quyết định quản lý và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề nảy sinh từ các quyết định của người quản lý.

DỄ DÀNG ĐĂNG KÝ

Loại hình doanh nghiệp này có thuận lợi là kết hợp được sở trường và tài năng của các chủ thành viên.

HOÀN TOÀN QUYẾT ĐỊNH

Doanh nghiệp hợp danh thường phải giải thể nếu một hoặc nhiều chủ thành viên chính thức từ bỏ doanh nghiệp (vì lý do chết chẳng hạn)

HOÀN TOÀN CHỦ ĐỘNG

Lãi hoặc lỗ trong kinh doanh chia cho các chủ doanh nghiệp hợp danh được tính vào thu nhập của những người này để nộp thuế thu nhập cá nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN
(Corporation)

- Có ba cấp quyền lực: cổ đông, giám đốc, cán bộ quản lý (có thể cùng một người);

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH THƯỜNG 
 (“C corporation” hay còn thường được gọi là “General corporation”)

Việc đăng ký thành lập công ty cổ phần được tiến hành ở cấp bang. Công ty cổ phần có thể đăng ký thành lập ở bất cứ bang nào mà mình muốn và không nhất thiết phải ở bang mà công ty sẽ thực sự kinh doanh. 

Ví dụ, do các luật công ty và thuế thuận lợi, nên Bang Texas là nơi đăng ký kinh doanh của trên một nửa trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp mới và nhỏ thì nên đăng ký thành lập ở chính bang mà doanh nghiệp dự kiến sẽ thực sự kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỎ
 (“S corporation” – S là viết tắt của chữ “small” của tiếng Anh nghĩa là nhỏ)

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chính thống hơn. Các doanh nghiệp lớn hàng đầu của Hoa Kỳ đều thuộc loại hình công ty cổ phần. 

Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi chủ không còn tồn tại. 

Quyền sở hữu công ty cổ phần có thể chuyển nhượng cho người khác. Doanh nghiệp thuộc loại này có thể bán cổ phiếu để huy động vốn, và chủ doanh doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân đối với các phán quyết pháp lý.

CÓ 2 LOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

  1. Không hạn chế số cổ đông;
  2. Công ty có thể sở hữu cổ phần ở các công ty khác và có thể nhận lãi cổ phần với 80% được miễn thuế.
  3. Các cổ đông sở hữu công ty và bầu các giám đốc ;
  4. Các cán bộ quản lý điều hành công việc hàng ngày của công ty;
  5. Các cổ đông nhỏ không có trách nhiệm đối với công ty;
  6. Có thể chuyển thành công ty nhỏ nếu đủ điều kiện;
  7. Được phép giới hạn trách nhiệm đối với chủ công ty, giám đốc và cán bộ quản lý;
  8. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở lãi tịnh với thuế suất thường thấp hơn thuế thu nhập cá nhân;
  9. Quyết toán tài chính theo năm tài chính; Lỗ của công ty có thể được chuyển sang các năm sau để tính thuế;
  10. Có thể giữ lại một phần thu nhập để tái đầu tư phát triển;
  11. Được phép tính chi phí thuế an sinh xã hội và các phúc lợi khác cho chủ và nhân viên vào chi phí kinh doanh của công ty.

  1. Bị hạn chế số lượng cổ đông và cổ đông phải là công dân Hoa Kỳ;
  2. Cổ đông và giám đốc phải là các cá nhân chứ không thể là pháp nhân;
  3. Được giới hạn trách nhiệm như công ty cổ phần bình thường;
  4. Công ty không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ của công ty chia cho chủ công ty được tính vào thu nhập của những người này để nộp thuế thu nhập cá nhân (chủ doanh nghiệp tránh bị đánh thuế hai lần gồm thuế lãi cổ phần và thuế thu nhập cá nhân);
  5. Quyết toán tài chính theo năm lịch;
  6. Công ty cổ phần nhỏ có thể là sự lựa chọn phù hợp hơn đối với các trường hợp:
           (a) Công ty có một chủ sở hữu là cá nhân; 
           (b) Công ty dự kiến lỗ trong những năm đầu hoạt động và chủ công ty có thu nhập thường xuyên có thể trừ lỗ của công ty vào đó;  
           (c) Công ty không có ý định dùng lãi kinh doanh để tái đầu tư phát triển.

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Limited Liability Company)

  Công ty trách nhiệm hữu hạn là sự kết hợp giữa loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần và doanh nghiệp hợp danh. 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn đã trở thành loại hình doanh nghiệp hết sức phổ biến trong những năm gần đây ở Hoa Kỳ. 

  Giống như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tồn tại độc lập với chủ sở hữu về mặt pháp lý; Chủ sở hữu và cán bộ quản lý không phải chịu trách nhiệm cá nhân về nợ và các nghĩa vụ của công ty. 

  Đây là loại hình doanh nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ: 
  Từ những đặc điểm và qui định của pháp luật Hoa Kỳ đối với các loại hình doanh nghiệp như đã nêu ở trên, ta có thể thấy doanh nghiệp cổ phần bình thường là loại hình phù hợp nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn thành lập công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ.
   Hơn nữa, pháp luật Hoa Kỳ qui định doanh nghiệp cổ phần bình thường nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ; do vậy, các cơ quan đăng ký kinh doanh ở Hoa Kỳ cũng khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài thành lập loại hình doanh nghiệp này tại Hoa Kỳ.

  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG

  Nhìn chung thủ tục và giấy tờ thành lập doanh nghiệp ở mỗi bang một khác. Cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh ở các bang cũng khác nhau, có thể là sở thương mại hoặc văn phòng phát triển doanh nghiệp…, hoặc thậm chí được phân cấp cho quận. 

  Tuy nhiên, do chưa hiểu thủ tục và chưa có kinh nghiệm nên khó hoàn chỉnh hồ sơ; cho nên, để tránh tốn phí thời gian, MCA chuyên làm dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại bang mà bạn muốn thành lập công ty hướng dẫn thủ tục, lập và nộp hồ sơ.

  THÀNH PHỐ HOUSTON - THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG TẠI HOA KỲ

  Bên cạnh đó HOUSTON, TEXAS là thành phố có nhiều công ty nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại đó bởi thuế doanh nghiệp tiểu bang & thuế thu nhập cá nhân là 0%

  QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG 
  KHI ĐẾN VỚI MCA

  Nếu nhà đầu tư đã có sẵn văn phòng hoặc sự hiện diện thực tế tại Mỹ (nhà ở…) tại tiểu bang nào, thì nên thành lập công ty ngay tại tiểu bang đó (Điều này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư rất nhiều trong việc mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ sau này).
  Ngược lại, nếu nhà đầu tư không có bất cứ sự hiện diện thực tế nào ở Mỹ, thì MCA chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư tại nơi Văn Phòng của MCA đặt tại Mỹ để MCA sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tốt nhất.

  Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm về việc THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HOA KỲ sẽ giúp Nhà Đầu Tư về thủ tục, nộp hồ sơ

  Nhà Đầu Tư làm chủ hoàn toàn về dòng tiền của mình khi 
  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HOA KỲ

  Nhà Đầu Tư có thể lấy Thẻ Xanh trên Doanh Nghiệp của mình.

  Nhà Đầu Tư có thể bão lãnh nhân sự từ Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện Visa EB-3

  Nhà Đầu Tư có thể định cư sau du học cho con em mình thông qua doanh nghiệp

  Nhà Đầu Tư có thể vay vốn của Ngân hàng lên đến 80% tại Hoa Kỳ

  Nhà Đầu Tư có thể dễ dàng đi về giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

  Phí ĐỊNH CƯ CẢ GIA ĐÌNH không cao và được thanh toán theo từng đợt 

  Tại sao Nhà Đầu Tư Việt Nam nên Thành Lập Doanh Nghiệp tại Hoa Kỳ?

  MCA GROUP

  IMMIGRATION & INVESTMENT

  Trụ Sở & Văn Phòng

  (+84) 937 933 305

  (+1) 918 895 0749

  cskh.mcagroup@gmail.com

  cskh@mcagroup.org

  www.mcagroup.org

  Hotline:

  Email:

  Website:

  02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, 
  Tp.HCM (Vinhome Golden River)

  Tầng 15 - 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1,
  Tp.HCM (Vincom Center Đồng Khởi)

  Trụ sở: 6200 Savoy Drive, #1202 Houston, Texas 77036